Terminal

Zone
A
Kalasataman metroasema

LeavesRouteDestination

1 minM2Tapiola

1 minM1Vuosaari

5 minM2Mellunmäki

6 minM1Matinkylä

07:34M1Vuosaari

07:34M2Tapiola

07:40M1Matinkylä

07:40M2Mellunmäki

07:43M1Vuosaari

07:44M2Tapiola

07:49M1Matinkylä

07:50M2Mellunmäki

07:53M1Vuosaari

07:54M2Tapiola

07:59M1Matinkylä

08:00M2Mellunmäki

08:04M1Vuosaari

08:04M2Tapiola

08:09M1Matinkylä

08:10M2Mellunmäki

08:14M1Vuosaari

08:14M2Tapiola

08:20M1Matinkylä

08:20M2Mellunmäki

08:24M1Vuosaari

08:24M2Tapiola

08:30M1Matinkylä

08:30M2Mellunmäki

08:34M1Vuosaari

08:34M2Tapiola

08:39M1Matinkylä

08:40M2Mellunmäki

08:43M1Vuosaari

08:44M2Tapiola

08:49M2Mellunmäki

08:49M1Matinkylä

08:54M2Tapiola

08:54M1Vuosaari

08:59M2Mellunmäki

08:59M1Matinkylä

09:04M2Tapiola

09:04M1Vuosaari

09:09M1Matinkylä

09:09M2Mellunmäki

09:14M2Tapiola

09:14M1Vuosaari

09:19M1Matinkylä

09:19M2Mellunmäki

09:24M2Tapiola

09:24M1Vuosaari

09:29M1Matinkylä

09:29M2Mellunmäki

09:34M2Tapiola

09:34M1Vuosaari

09:39M1Matinkylä

09:39M2Mellunmäki

09:44M2Tapiola

09:44M1Vuosaari

09:49M1Matinkylä

09:49M2Mellunmäki

09:54M2Tapiola

09:54M1Vuosaari

09:59M1Matinkylä

09:59M2Mellunmäki

10:04M2Tapiola

10:04M1Vuosaari

10:09M1Matinkylä

10:09M2Mellunmäki

10:14M2Tapiola

10:14M1Vuosaari

10:19M1Matinkylä

10:19M2Mellunmäki

10:24M2Tapiola

10:24M1Vuosaari

10:29M1Matinkylä

10:29M2Mellunmäki

10:34M2Tapiola

10:34M1Vuosaari

10:39M1Matinkylä

10:39M2Mellunmäki

10:44M2Tapiola

10:44M1Vuosaari

10:49M1Matinkylä

10:49M2Mellunmäki

10:54M2Tapiola

10:54M1Vuosaari

10:59M1Matinkylä

10:59M2Mellunmäki

11:04M2Tapiola

11:04M1Vuosaari

11:09M1Matinkylä

11:09M2Mellunmäki

11:14M2Tapiola

11:14M1Vuosaari

11:19M1Matinkylä

11:19M2Mellunmäki

11:24M2Tapiola

11:24M1Vuosaari

11:29M1Matinkylä

11:29M2Mellunmäki