Terminal

Zone
A
Kalasataman metroasema

LeavesRouteDestination

NowM2Mellunmäki

3 minM2Tapiola

5 minM1Vuosaari

21:50M1Matinkylä

21:53M2Mellunmäki

21:57M2Tapiola

22:00M1Vuosaari

22:05M1Matinkylä

22:08M2Mellunmäki

22:12M2Tapiola

22:15M1Vuosaari

22:19M1Matinkylä

22:23M2Mellunmäki

22:27M2Tapiola

22:30M1Vuosaari

22:35M1Matinkylä

22:38M2Mellunmäki

22:42M2Tapiola

22:45M1Vuosaari

22:49M1Matinkylä

22:53M2Mellunmäki

22:57M2MMatinkylä

23:00M1Vuosaari

23:05M1Matinkylä

23:08M2Mellunmäki

23:12M2MMatinkylä

23:15M1Vuosaari

23:20M1Matinkylä

23:23M2Mellunmäki

23:30M1Vuosaari

23:38M2Mellunmäki

23:45M1Vuosaari

lauantai 31.10.2020

05:29M1Matinkylä

05:35M1Vuosaari

05:37M2Tapiola

05:44M1Matinkylä

05:50M1Vuosaari

05:52M2Tapiola

05:59M1Matinkylä

06:05M1Vuosaari

06:07M2Tapiola

06:13M2Mellunmäki

06:14M1Matinkylä

06:20M1Vuosaari

06:22M2Tapiola

06:28M2Mellunmäki

06:29M1Matinkylä

06:34M2Tapiola

06:35M1Vuosaari

06:39M1Matinkylä

06:43M2Mellunmäki

06:44M2Tapiola

06:49M1Matinkylä

06:50M1Vuosaari

06:54M2Tapiola

06:58M2Mellunmäki

06:59M1Matinkylä

07:04M2Tapiola

07:05M1Vuosaari

07:09M1Matinkylä

07:10M2Mellunmäki

07:14M2Tapiola

07:15M1Vuosaari

07:19M1Matinkylä

07:20M2Mellunmäki

07:24M2Tapiola

07:25M1Vuosaari

07:29M1Matinkylä

07:30M2Mellunmäki

07:34M2Tapiola

07:35M1Vuosaari

07:39M1Matinkylä

07:40M2Mellunmäki

07:44M2Tapiola

07:45M1Vuosaari

07:49M1Matinkylä

07:50M2Mellunmäki

07:54M2Tapiola

07:55M1Vuosaari

07:59M1Matinkylä

08:00M2Mellunmäki

08:04M2Tapiola

08:05M1Vuosaari

08:09M1Matinkylä

08:10M2Mellunmäki

08:14M2Tapiola

08:15M1Vuosaari

08:19M1Matinkylä

08:20M2Mellunmäki

08:24M2Tapiola

08:25M1Vuosaari

08:29M1Matinkylä

08:30M2Mellunmäki

08:34M2Tapiola

08:35M1Vuosaari

08:39M1Matinkylä

08:40M2Mellunmäki

08:44M2Tapiola

08:45M1Vuosaari

08:49M1Matinkylä