Terminal

Zone
A
Kalasataman metroasema

LeavesRouteDestination

2 minM1Vuosaari

3 minM2Tapiola

5 minM2Mellunmäki

6 minM1Matinkylä

9 minM1Vuosaari

10:56M2Tapiola

10:59M2Mellunmäki

10:59M1Matinkylä

11:03M1Vuosaari

11:03M2Tapiola

11:07M1Matinkylä

11:07M2Mellunmäki

11:10M1Vuosaari

11:11M2Tapiola

11:14M2Mellunmäki

11:15M1Matinkylä

11:17M1Vuosaari

11:19M2Tapiola

11:21M2Mellunmäki

11:22M1Matinkylä

11:25M1Vuosaari

11:26M2Tapiola

11:29M2Mellunmäki

11:30M1Matinkylä

11:33M1Vuosaari

11:34M2Tapiola

11:36M2Mellunmäki

11:38M1Matinkylä

11:41M2Tapiola

11:41M1Vuosaari

11:44M2Mellunmäki

11:45M1Matinkylä

11:48M1Vuosaari

11:49M2Tapiola

11:52M1Matinkylä

11:52M2Mellunmäki

11:55M1Vuosaari

11:57M2Tapiola

11:59M2Mellunmäki

12:00M1Matinkylä

12:03M1Vuosaari

12:04M2Tapiola

12:06M2Mellunmäki

12:07M1Matinkylä

12:10M1Vuosaari

12:12M2Tapiola

12:14M2Mellunmäki

12:15M1Matinkylä

12:18M1Vuosaari

12:18M2Tapiola

12:21M2Mellunmäki

12:22M1Matinkylä

12:25M1Vuosaari

12:26M2Tapiola

12:29M2Mellunmäki

12:29M1Matinkylä

12:32M1Vuosaari

12:33M2Tapiola

12:36M2Mellunmäki

12:37M1Matinkylä

12:41M2Tapiola

12:41M1Vuosaari

12:44M1Matinkylä

12:44M2Mellunmäki

12:47M1Vuosaari

12:48M2Tapiola

12:51M2Mellunmäki

12:52M1Matinkylä

12:55M1Vuosaari

12:56M2Tapiola

12:59M1Matinkylä

12:59M2Mellunmäki

13:02M1Vuosaari

13:03M2Tapiola

13:06M2Mellunmäki

13:07M1Matinkylä

13:10M1Vuosaari

13:11M2Tapiola

13:14M1Matinkylä

13:14M2Mellunmäki

13:17M1Vuosaari

13:18M2Tapiola

13:21M2Mellunmäki

13:22M1Matinkylä

13:25M1Vuosaari

13:26M2Tapiola

13:29M1Matinkylä

13:29M2Mellunmäki

13:32M1Vuosaari

13:33M2Tapiola

13:36M2Mellunmäki

13:37M1Matinkylä

13:40M1Vuosaari

13:41M2Tapiola

13:44M1Matinkylä

13:44M2Mellunmäki

13:47M1Vuosaari

13:48M2Tapiola

13:51M2Mellunmäki

13:52M1Matinkylä