Korson asema

Urpiaisentie

V8102

Aikataulu

Päivämäärä
ke 19.05.2021
Lähdöt tunneittain (minuutit/linja)
Tunti
Min / Linja

04:

04
04:32, Bussi 739
04:33, Bussi 735
04:33, Bussi 631
04:50, Bussi 633

05:

05
05:04, Bussi 973
05:04, Bussi 631
05:05, Bussi 587
05:05, Bussi 735
05:17, Bussi 731
05:20, Bussi 633
05:27, Bussi 739
05:27, Bussi 631
05:34, Bussi 973
05:35, Bussi 587
05:36, Bussi 735
05:44, Bussi 633
05:53, Bussi 731
05:57, Bussi 739
05:58, Bussi 735

06:

06
06:02, Bussi 631
06:04, Bussi 633
06:06, Bussi 973
06:13, Bussi 731
06:17, Bussi 587
06:18, Bussi 735
06:22, Bussi 631
06:25, Bussi 633
06:28, Bussi 739
06:32, Bussi 973
06:33, Bussi 731
06:42, Bussi 631
06:43, Bussi 735
06:45, Bussi 633
06:52, Bussi 587
06:53, Bussi 731

07:

07
07:01, Bussi 973
07:02, Bussi 631
07:02, Bussi 739
07:03, Bussi 735
07:04, Bussi 737
07:05, Bussi 633
07:13, Bussi 731
07:21, Bussi 973
07:22, Bussi 587
07:22, Bussi 631
07:23, Bussi 735
07:25, Bussi 633
07:26, Bussi 737
07:32, Bussi 739
07:33, Bussi 731
07:41, Bussi 973
07:42, Bussi 631
07:44, Bussi 735
07:45, Bussi 633
07:52, Bussi 587
07:53, Bussi 731

08:

08
08:01, Bussi 973
08:02, Bussi 631
08:02, Bussi 739
08:04, Bussi 735
08:05, Bussi 633
08:13, Bussi 731
08:21, Bussi 973
08:22, Bussi 631
08:23, Bussi 735
08:25, Bussi 633
08:31, Bussi 587
08:31, Bussi 739
08:32, Bussi 737
08:33, Bussi 731
08:41, Bussi 973
08:42, Bussi 631
08:43, Bussi 735
08:45, Bussi 633
08:53, Bussi 731

09:

09
09:00, Bussi 739
09:01, Bussi 973
09:02, Bussi 737
09:02, Bussi 587
09:02, Bussi 631
09:03, Bussi 735
09:13, Bussi 731
09:22, Bussi 631
09:23, Bussi 735
09:25, Bussi 633
09:31, Bussi 973
09:32, Bussi 587
09:32, Bussi 737
09:33, Bussi 731
09:42, Bussi 631
09:43, Bussi 735
09:53, Bussi 731

10:

10
10:01, Bussi 973
10:02, Bussi 739
10:02, Bussi 631
10:03, Bussi 735
10:13, Bussi 731
10:22, Bussi 631
10:23, Bussi 735
10:25, Bussi 633
10:31, Bussi 973
10:32, Bussi 587
10:33, Bussi 731
10:42, Bussi 631
10:43, Bussi 735
10:53, Bussi 731

11:

11
11:01, Bussi 973
11:01, Bussi 739
11:02, Bussi 631
11:03, Bussi 735
11:13, Bussi 731
11:22, Bussi 631
11:23, Bussi 735
11:25, Bussi 633
11:31, Bussi 973
11:32, Bussi 737K
11:33, Bussi 731
11:40, Bussi 587
11:42, Bussi 631
11:43, Bussi 735
11:52, Bussi 731

12:

12
12:01, Bussi 739
12:01, Bussi 973
12:02, Bussi 737K
12:02, Bussi 631
12:03, Bussi 735
12:13, Bussi 731
12:22, Bussi 631
12:23, Bussi 735
12:25, Bussi 633
12:31, Bussi 973
12:32, Bussi 737K
12:33, Bussi 731
12:42, Bussi 631
12:42, Bussi 587
12:43, Bussi 735
12:53, Bussi 731

13:

13
01:01, Bussi 973
01:02, Bussi 631
01:02, Bussi 739
01:03, Bussi 735
01:04, Bussi 737K
01:13, Bussi 731
01:22, Bussi 631
01:23, Bussi 735
01:25, Bussi 633
01:31, Bussi 973
01:32, Bussi 737K
01:33, Bussi 731
01:37, Bussi 587
01:42, Bussi 631
01:43, Bussi 735
01:53, Bussi 731

14:

14
02:01, Bussi 973
02:01, Bussi 633
02:02, Bussi 631
02:02, Bussi 739
02:03, Bussi 735
02:07, Bussi 737K
02:13, Bussi 731
02:21, Bussi 633
02:22, Bussi 631
02:22, Bussi 587
02:23, Bussi 735
02:31, Bussi 973
02:32, Bussi 737K
02:33, Bussi 731
02:41, Bussi 633
02:42, Bussi 631
02:43, Bussi 735
02:51, Bussi 739
02:52, Bussi 731
02:52, Bussi 587

15:

15
03:01, Bussi 633
03:02, Bussi 631
03:02, Bussi 737K
03:03, Bussi 735
03:06, Bussi 973
03:12, Bussi 731
03:19, Bussi 633
03:22, Bussi 587
03:22, Bussi 631
03:23, Bussi 735
03:24, Bussi 973
03:30, Bussi 739
03:33, Bussi 731
03:35, Bussi 737K
03:39, Bussi 633
03:42, Bussi 631
03:43, Bussi 735
03:44, Bussi 973
03:52, Bussi 731
03:52, Bussi 587

16:

16
04:01, Bussi 739
04:02, Bussi 631
04:03, Bussi 633
04:03, Bussi 973
04:03, Bussi 735
04:13, Bussi 737K
04:13, Bussi 731
04:22, Bussi 631
04:23, Bussi 735
04:23, Bussi 973
04:24, Bussi 633
04:31, Bussi 587
04:31, Bussi 739
04:33, Bussi 731
04:42, Bussi 631
04:43, Bussi 737K
04:43, Bussi 735
04:44, Bussi 973
04:53, Bussi 731
04:55, Bussi 633

17:

17
05:01, Bussi 739
05:01, Bussi 587
05:02, Bussi 631
05:03, Bussi 973
05:03, Bussi 735
05:13, Bussi 731
05:14, Bussi 737K
05:22, Bussi 631
05:23, Bussi 973
05:25, Bussi 633
05:31, Bussi 735
05:31, Bussi 739
05:31, Bussi 587
05:33, Bussi 731
05:42, Bussi 631
05:44, Bussi 737K
05:46, Bussi 973
05:53, Bussi 731
05:55, Bussi 633

18:

18
06:01, Bussi 739
06:01, Bussi 735
06:01, Bussi 587
06:02, Bussi 631
06:13, Bussi 731
06:16, Bussi 973
06:31, Bussi 735
06:32, Bussi 631
06:41, Bussi 633
06:41, Bussi 587
06:42, Bussi 731
06:47, Bussi 973

19:

19
07:00, Bussi 739
07:01, Bussi 735
07:02, Bussi 631
07:16, Bussi 731
07:17, Bussi 973
07:26, Bussi 631
07:30, Bussi 587
07:31, Bussi 735
07:41, Bussi 633
07:46, Bussi 973
07:46, Bussi 731
07:56, Bussi 631

20:

20
08:00, Bussi 735
08:05, Bussi 739
08:12, Bussi 731
08:15, Bussi 973
08:26, Bussi 631
08:29, Bussi 735
08:41, Bussi 633
08:43, Bussi 587
08:45, Bussi 973
08:46, Bussi 731
08:56, Bussi 631

21:

21
09:00, Bussi 735
09:04, Bussi 739
09:14, Bussi 973
09:16, Bussi 731
09:26, Bussi 631
09:29, Bussi 735
09:41, Bussi 633
09:42, Bussi 587
09:44, Bussi 973
09:56, Bussi 631
09:59, Bussi 735

22:

22
10:04, Bussi 739
10:14, Bussi 973
10:30, Bussi 735
10:36, Bussi 631
10:41, Bussi 633
10:42, Bussi 587

23:

23
11:03, Bussi 739
11:03, Bussi 633N
11:06, Bussi 973
11:06, Bussi 631
11:29, Bussi 735
11:42, Bussi 587