Korson asema

UrpiaisentieV8102

Aikataulu

Päivämäärä
su 01.08.2021
Lähdöt tunneittain (minuutit/linja)
Tunti
Min / Linja

05:

05
05:32, Bussi 587
05:47, Bussi 735

06:

06
06:00, Bussi 739
06:05, Bussi 973
06:34, Bussi 631
06:34, Bussi 587
06:37, Bussi 735
06:58, Bussi 739

07:

07
07:05, Bussi 973
07:07, Bussi 735
07:32, Bussi 735
07:34, Bussi 631
07:34, Bussi 587
07:59, Bussi 739

08:

08
08:02, Bussi 735
08:04, Bussi 631
08:05, Bussi 973
08:28, Bussi 587
08:29, Bussi 735
08:32, Bussi 731
08:34, Bussi 631
08:59, Bussi 735
08:59, Bussi 739

09:

09
09:04, Bussi 631
09:05, Bussi 973
09:06, Bussi 731
09:28, Bussi 587
09:29, Bussi 735
09:32, Bussi 731
09:34, Bussi 631
09:58, Bussi 631
09:59, Bussi 735
09:59, Bussi 739

10:

10
10:12, Bussi 731
10:16, Bussi 973
10:28, Bussi 631
10:29, Bussi 735
10:42, Bussi 731
10:44, Bussi 587
10:46, Bussi 973
10:58, Bussi 631
10:59, Bussi 735
10:59, Bussi 739

11:

11
11:12, Bussi 731
11:16, Bussi 973
11:28, Bussi 631
11:29, Bussi 735
11:42, Bussi 731
11:44, Bussi 587
11:46, Bussi 973
11:58, Bussi 631
11:59, Bussi 735
11:59, Bussi 739

12:

12
12:12, Bussi 731
12:16, Bussi 973
12:28, Bussi 631
12:29, Bussi 735
12:42, Bussi 731
12:44, Bussi 587
12:46, Bussi 973
12:58, Bussi 631
12:59, Bussi 735
12:59, Bussi 739

13:

13
01:12, Bussi 731
01:16, Bussi 973
01:28, Bussi 631
01:29, Bussi 735
01:42, Bussi 731
01:44, Bussi 587
01:46, Bussi 973
01:58, Bussi 631
01:59, Bussi 735

14:

14
02:00, Bussi 739
02:12, Bussi 731
02:16, Bussi 973
02:28, Bussi 631
02:29, Bussi 735
02:42, Bussi 731
02:44, Bussi 587
02:46, Bussi 973
02:58, Bussi 631
02:59, Bussi 735

15:

15
03:00, Bussi 739
03:12, Bussi 731
03:16, Bussi 973
03:28, Bussi 631
03:29, Bussi 735
03:42, Bussi 731
03:44, Bussi 587
03:46, Bussi 973
03:58, Bussi 631
03:59, Bussi 739
03:59, Bussi 735

16:

16
04:12, Bussi 731
04:16, Bussi 973
04:28, Bussi 631
04:29, Bussi 735
04:42, Bussi 731
04:44, Bussi 587
04:46, Bussi 973
04:58, Bussi 631
04:59, Bussi 735
04:59, Bussi 739

17:

17
05:12, Bussi 731
05:16, Bussi 973
05:28, Bussi 631
05:29, Bussi 735
05:42, Bussi 731
05:44, Bussi 587
05:46, Bussi 973
05:58, Bussi 631
05:59, Bussi 735
05:59, Bussi 739

18:

18
06:12, Bussi 731
06:16, Bussi 973
06:28, Bussi 631
06:29, Bussi 735
06:42, Bussi 731
06:44, Bussi 587
06:46, Bussi 973
06:58, Bussi 631
06:59, Bussi 735
06:59, Bussi 739

19:

19
07:16, Bussi 973
07:28, Bussi 631
07:29, Bussi 735
07:44, Bussi 587
07:46, Bussi 973
07:58, Bussi 631
07:59, Bussi 735
07:59, Bussi 739

20:

20
08:16, Bussi 973
08:28, Bussi 631
08:29, Bussi 735
08:43, Bussi 587
08:46, Bussi 973
08:58, Bussi 631
08:59, Bussi 735

21:

21
09:00, Bussi 739
09:16, Bussi 973
09:28, Bussi 631
09:30, Bussi 735
09:43, Bussi 587
09:46, Bussi 973
09:58, Bussi 631

22:

22
10:00, Bussi 735
10:00, Bussi 739
10:16, Bussi 973
10:30, Bussi 735
10:43, Bussi 587
10:58, Bussi 631

23:

23
11:00, Bussi 739
11:02, Bussi 633N
11:11, Bussi 973
11:29, Bussi 735