Rekolan asema

Asolanväylä

V7206

Aikataulu

Päivämäärä
ke 19.05.2021
Lähdöt tunneittain (minuutit/linja)
Tunti
Min / Linja

04:

04
04:36, Bussi 735

05:

05
05:07, Bussi 973
05:08, Bussi 735
05:08, Bussi 587
05:37, Bussi 973
05:38, Bussi 587
05:40, Bussi 735

06:

06
06:02, Bussi 735
06:09, Bussi 973
06:21, Bussi 587
06:22, Bussi 735
06:35, Bussi 973
06:47, Bussi 735
06:56, Bussi 587

07:

07
07:04, Bussi 973
07:07, Bussi 735
07:24, Bussi 973
07:26, Bussi 587
07:27, Bussi 735
07:44, Bussi 973
07:48, Bussi 735
07:56, Bussi 587

08:

08
08:04, Bussi 973
08:08, Bussi 735
08:24, Bussi 973
08:27, Bussi 735
08:35, Bussi 587
08:44, Bussi 973
08:47, Bussi 735

09:

09
09:04, Bussi 973
09:06, Bussi 587
09:07, Bussi 735
09:27, Bussi 735
09:34, Bussi 973
09:36, Bussi 587
09:47, Bussi 735

10:

10
10:04, Bussi 973
10:07, Bussi 735
10:27, Bussi 735
10:34, Bussi 973
10:35, Bussi 587
10:47, Bussi 735

11:

11
11:04, Bussi 973
11:07, Bussi 735
11:27, Bussi 735
11:34, Bussi 973
11:43, Bussi 587
11:47, Bussi 735

12:

12
12:04, Bussi 973
12:07, Bussi 735
12:27, Bussi 735
12:34, Bussi 973
12:46, Bussi 587
12:47, Bussi 735

13:

13
01:04, Bussi 973
01:07, Bussi 735
01:27, Bussi 735
01:34, Bussi 973
01:41, Bussi 587
01:47, Bussi 735

14:

14
02:04, Bussi 973
02:07, Bussi 735
02:26, Bussi 587
02:27, Bussi 735
02:34, Bussi 973
02:47, Bussi 735
02:56, Bussi 587

15:

15
03:07, Bussi 735
03:09, Bussi 973
03:26, Bussi 587
03:27, Bussi 973
03:27, Bussi 735
03:47, Bussi 973
03:47, Bussi 735
03:56, Bussi 587

16:

16
04:06, Bussi 973
04:07, Bussi 735
04:26, Bussi 973
04:27, Bussi 735
04:35, Bussi 587
04:47, Bussi 973
04:47, Bussi 735

17:

17
05:05, Bussi 587
05:06, Bussi 973
05:07, Bussi 735
05:26, Bussi 973
05:35, Bussi 735
05:35, Bussi 587
05:49, Bussi 973

18:

18
06:04, Bussi 587
06:05, Bussi 735
06:19, Bussi 973
06:35, Bussi 735
06:44, Bussi 587
06:50, Bussi 973

19:

19
07:05, Bussi 735
07:20, Bussi 973
07:33, Bussi 587
07:35, Bussi 735
07:49, Bussi 973

20:

20
08:04, Bussi 735
08:18, Bussi 973
08:33, Bussi 735
08:46, Bussi 587
08:48, Bussi 973

21:

21
09:04, Bussi 735
09:17, Bussi 973
09:33, Bussi 735
09:45, Bussi 587
09:47, Bussi 973

22:

22
10:03, Bussi 735
10:17, Bussi 973
10:34, Bussi 735
10:45, Bussi 587

23:

23
11:06, Bussi 633N
11:09, Bussi 973
11:33, Bussi 735
11:45, Bussi 587