Rekolan asema

AsolanväyläV7206
PäiväTänään

Aikataulu

Päivämäärä
pe 03.12.2021

Lähdöt tunneittain (minuutit/linja)

Tunti
Min / Linja

04:

04
04:35, Bussi 735

05:

05
05:05, Bussi 735
05:07, Bussi 973
05:07, Bussi 587
05:35, Bussi 735
05:37, Bussi 973
05:38, Bussi 587
05:59, Bussi 735

06:

06
06:08, Bussi 973
06:20, Bussi 587
06:21, Bussi 735
06:34, Bussi 973
06:47, Bussi 735
06:55, Bussi 587

07:

07
07:04, Bussi 973
07:07, Bussi 735
07:24, Bussi 973
07:25, Bussi 587
07:27, Bussi 735
07:45, Bussi 973
07:47, Bussi 735
07:55, Bussi 587

08:

08
08:04, Bussi 973
08:07, Bussi 735
08:24, Bussi 973
08:25, Bussi 587
08:27, Bussi 735
08:47, Bussi 735
08:48, Bussi 973
08:56, Bussi 587

09:

09
09:04, Bussi 973
09:07, Bussi 735
09:27, Bussi 735
09:35, Bussi 973
09:35, Bussi 587
09:47, Bussi 735

10:

10
10:04, Bussi 973
10:07, Bussi 735
10:27, Bussi 735
10:34, Bussi 973
10:35, Bussi 587
10:47, Bussi 735

11:

11
11:04, Bussi 973
11:07, Bussi 735
11:27, Bussi 735
11:34, Bussi 973
11:36, Bussi 587
11:47, Bussi 735

12:

12
12:04, Bussi 973
12:07, Bussi 735
12:27, Bussi 735
12:34, Bussi 973
12:36, Bussi 587
12:47, Bussi 735

13:

13
01:05, Bussi 973
01:07, Bussi 735
01:27, Bussi 735
01:35, Bussi 973
01:36, Bussi 587
01:47, Bussi 735

14:

14
02:05, Bussi 973
02:07, Bussi 735
02:25, Bussi 587
02:27, Bussi 735
02:35, Bussi 973
02:47, Bussi 735
02:56, Bussi 587

15:

15
03:05, Bussi 973
03:07, Bussi 735
03:25, Bussi 973
03:26, Bussi 587
03:27, Bussi 735
03:45, Bussi 973
03:47, Bussi 735
03:57, Bussi 587

16:

16
04:05, Bussi 973
04:07, Bussi 735
04:25, Bussi 973
04:26, Bussi 735
04:35, Bussi 587
04:45, Bussi 973
04:46, Bussi 735

17:

17
05:05, Bussi 973
05:06, Bussi 735
05:06, Bussi 587
05:25, Bussi 973
05:26, Bussi 735
05:42, Bussi 587
05:45, Bussi 973
05:46, Bussi 735

18:

18
06:06, Bussi 735
06:15, Bussi 973
06:26, Bussi 735
06:42, Bussi 587
06:45, Bussi 973
06:46, Bussi 735

19:

19
07:06, Bussi 735
07:15, Bussi 973
07:33, Bussi 735
07:42, Bussi 587
07:45, Bussi 973

20:

20
08:03, Bussi 735
08:16, Bussi 973
08:33, Bussi 735
08:42, Bussi 587
08:46, Bussi 973

21:

21
09:03, Bussi 735
09:16, Bussi 973
09:33, Bussi 735
09:42, Bussi 587
09:46, Bussi 973

22:

22
10:02, Bussi 735
10:16, Bussi 973
10:32, Bussi 735
10:42, Bussi 587

23:

23
11:02, Bussi 735
11:06, Bussi 633N
11:09, Bussi 973
11:32, Bussi 735
11:43, Bussi 587

00:

00
12:06, Bussi 633N
12:32, Bussi 735

01:

01
01:11, Bussi 633N

02:

02
02:17, Bussi 633N

03:

03
03:17, Bussi 633N