Rekolan asema

AsolanväyläV7205

Vyöhyke C

PäiväTänään

Aikataulu

Päivämäärä
to 18.08.2022

Lähdöt tunneittain (minuutit/linja)

Tunti
Min / Linja

05:

05
05:15, Bussi 973
05:46, Bussi 973
05:49, Bussi 735
05:51, Bussi 587

06:

06
06:12, Bussi 735
06:19, Bussi 973
06:39, Bussi 735
06:40, Bussi 587
06:43, Bussi 973

07:

07
07:09, Bussi 735
07:14, Bussi 973
07:19, Bussi 587
07:29, Bussi 735
07:40, Bussi 973
07:49, Bussi 587
07:49, Bussi 735

08:

08
08:00, Bussi 973
08:09, Bussi 735
08:20, Bussi 973
08:30, Bussi 587
08:30, Bussi 735
08:40, Bussi 973
08:49, Bussi 735

09:

09
09:00, Bussi 973
09:00, Bussi 587
09:09, Bussi 735
09:20, Bussi 973
09:28, Bussi 735
09:30, Bussi 587
09:49, Bussi 735
09:50, Bussi 973

10:

10
10:00, Bussi 587
10:09, Bussi 735
10:20, Bussi 973
10:29, Bussi 735
10:49, Bussi 735
10:50, Bussi 973

11:

11
11:09, Bussi 587
11:09, Bussi 735
11:20, Bussi 973
11:29, Bussi 735
11:49, Bussi 735
11:50, Bussi 973

12:

12
12:09, Bussi 587
12:09, Bussi 735
12:20, Bussi 973
12:29, Bussi 735
12:49, Bussi 735
12:50, Bussi 973

13:

13
01:08, Bussi 587
01:09, Bussi 735
01:20, Bussi 973
01:29, Bussi 735
01:49, Bussi 735
01:50, Bussi 973
01:50, Bussi 587

14:

14
02:09, Bussi 735
02:20, Bussi 973
02:20, Bussi 587
02:29, Bussi 735
02:49, Bussi 735
02:50, Bussi 973
02:50, Bussi 587

15:

15
03:09, Bussi 735
03:20, Bussi 973
03:20, Bussi 587
03:29, Bussi 735
03:39, Bussi 973
03:49, Bussi 735

16:

16
04:00, Bussi 973
04:00, Bussi 587
04:09, Bussi 735
04:20, Bussi 973
04:29, Bussi 735
04:30, Bussi 587
04:40, Bussi 973
04:49, Bussi 735
04:59, Bussi 587

17:

17
05:00, Bussi 973
05:09, Bussi 735
05:20, Bussi 973
05:29, Bussi 735
05:30, Bussi 587
05:40, Bussi 973
05:49, Bussi 735

18:

18
06:00, Bussi 973
06:09, Bussi 587
06:09, Bussi 735
06:29, Bussi 735
06:30, Bussi 973
06:39, Bussi 587
06:59, Bussi 735

19:

19
07:01, Bussi 973
07:09, Bussi 587
07:29, Bussi 735
07:31, Bussi 973

20:

20
08:01, Bussi 973
08:01, Bussi 735
08:13, Bussi 587
08:31, Bussi 973
08:31, Bussi 735

21:

21
09:00, Bussi 735
09:01, Bussi 973
09:12, Bussi 587
09:30, Bussi 735
09:31, Bussi 973
09:59, Bussi 735

22:

22
10:01, Bussi 973
10:12, Bussi 587
10:28, Bussi 735
10:31, Bussi 973
10:58, Bussi 735

23:

23
11:06, Bussi 587
11:21, Bussi 973
11:28, Bussi 735
11:57, Bussi 735

00:

00
12:03, Bussi 587
12:49, Bussi 633N