Rekolan asema

Asolanväylä

V7205

Aikataulu

Päivämäärä
ke 19.05.2021
Lähdöt tunneittain (minuutit/linja)
Tunti
Min / Linja

05:

05
05:15, Bussi 973
05:30, Bussi 735
05:45, Bussi 973
05:54, Bussi 587

06:

06
06:08, Bussi 735
06:26, Bussi 973
06:43, Bussi 735
06:47, Bussi 587
06:49, Bussi 973

07:

07
07:10, Bussi 735
07:19, Bussi 973
07:25, Bussi 587
07:31, Bussi 735
07:40, Bussi 973
07:51, Bussi 735

08:

08
08:00, Bussi 973
08:04, Bussi 587
08:10, Bussi 735
08:20, Bussi 973
08:30, Bussi 735
08:35, Bussi 587
08:40, Bussi 973
08:50, Bussi 735

09:

09
09:00, Bussi 973
09:06, Bussi 587
09:09, Bussi 735
09:20, Bussi 973
09:28, Bussi 587
09:29, Bussi 735
09:49, Bussi 735
09:50, Bussi 973

10:

10
10:03, Bussi 587
10:08, Bussi 735
10:20, Bussi 973
10:28, Bussi 735
10:33, Bussi 587
10:48, Bussi 735
10:50, Bussi 973

11:

11
11:10, Bussi 735
11:11, Bussi 587
11:20, Bussi 973
11:30, Bussi 735
11:50, Bussi 973
11:50, Bussi 735

12:

12
12:10, Bussi 735
12:13, Bussi 587
12:20, Bussi 973
12:30, Bussi 735
12:50, Bussi 973
12:50, Bussi 735

13:

13
01:11, Bussi 735
01:12, Bussi 587
01:20, Bussi 973
01:31, Bussi 735
01:50, Bussi 973
01:51, Bussi 735
01:58, Bussi 587

14:

14
02:11, Bussi 735
02:20, Bussi 973
02:26, Bussi 587
02:31, Bussi 735
02:50, Bussi 973
02:50, Bussi 735
02:55, Bussi 587

15:

15
03:10, Bussi 735
03:20, Bussi 973
03:26, Bussi 587
03:30, Bussi 735
03:40, Bussi 973
03:50, Bussi 735

16:

16
04:00, Bussi 973
04:04, Bussi 587
04:10, Bussi 735
04:20, Bussi 973
04:30, Bussi 735
04:34, Bussi 587
04:40, Bussi 973
04:50, Bussi 735

17:

17
05:00, Bussi 973
05:03, Bussi 587
05:10, Bussi 735
05:20, Bussi 973
05:30, Bussi 735
05:35, Bussi 587
05:40, Bussi 973
05:50, Bussi 735

18:

18
06:00, Bussi 973
06:08, Bussi 587
06:10, Bussi 735
06:30, Bussi 973
06:31, Bussi 735
06:38, Bussi 587
06:59, Bussi 973
06:59, Bussi 735

19:

19
07:07, Bussi 587
07:29, Bussi 973
07:31, Bussi 735
07:59, Bussi 973
07:59, Bussi 735

20:

20
08:19, Bussi 587
08:29, Bussi 973
08:31, Bussi 735
08:59, Bussi 973
08:59, Bussi 735

21:

21
09:17, Bussi 587
09:28, Bussi 735
09:29, Bussi 973
09:57, Bussi 735
09:59, Bussi 973

22:

22
10:16, Bussi 587
10:29, Bussi 973
10:29, Bussi 735
10:59, Bussi 735

23:

23
11:05, Bussi 587
11:21, Bussi 973
11:57, Bussi 735

00:

00
12:03, Bussi 587
12:36, Bussi 633N