Koivukylän asema

Koivukylän puistotieV7009

Vyöhyke C

PäiväTänään

Aikataulu

Päivämäärä
ti 16.04.2024

Lähdöt tunneittain (minuutit/linja)

Tunti
Min / Linja

04:

04
01:38, Bussi 735
01:40, Bussi 574

05:

05
02:05, Bussi 623
02:09, Bussi 735
02:13, Bussi 587
02:14, Bussi 574
02:19, Bussi 631
02:23, Bussi 624
02:28, Bussi 623
02:39, Bussi 735
02:45, Bussi 574
02:50, Bussi 624
02:50, Bussi 587
02:50, Bussi 631
02:55, Bussi 625
02:55, Bussi 623

06:

06
03:01, Bussi 735
03:11, Bussi 574
03:15, Bussi 623
03:18, Bussi 587
03:29, Bussi 735
03:29, Bussi 574
03:30, Bussi 624
03:31, Bussi 631
03:35, Bussi 623
03:48, Bussi 574
03:49, Bussi 631
03:50, Bussi 624
03:50, Bussi 587
03:51, Bussi 735
03:54, Bussi 625
03:55, Bussi 623

07:

07
04:07, Bussi 574
04:09, Bussi 631
04:10, Bussi 624
04:15, Bussi 623
04:16, Bussi 735
04:19, Bussi 587
04:24, Bussi 625
04:27, Bussi 574
04:28, Bussi 631
04:29, Bussi 624
04:35, Bussi 623
04:36, Bussi 735
04:48, Bussi 624
04:48, Bussi 574
04:50, Bussi 587
04:51, Bussi 631
04:54, Bussi 625
04:55, Bussi 623
04:56, Bussi 735

08:

08
05:07, Bussi 624
05:10, Bussi 574
05:11, Bussi 631
05:16, Bussi 735
05:16, Bussi 623
05:24, Bussi 625
05:28, Bussi 587
05:29, Bussi 624
05:31, Bussi 631
05:36, Bussi 735
05:37, Bussi 574
05:41, Bussi 623
05:49, Bussi 624
05:50, Bussi 631
05:53, Bussi 587
05:54, Bussi 625
05:55, Bussi 735

09:

09
06:01, Bussi 623
06:09, Bussi 624
06:09, Bussi 574
06:10, Bussi 631
06:15, Bussi 735
06:29, Bussi 624
06:31, Bussi 623
06:31, Bussi 631
06:34, Bussi 587
06:35, Bussi 735
06:42, Bussi 574
06:49, Bussi 624
06:51, Bussi 631
06:54, Bussi 625
06:55, Bussi 735

10:

10
07:01, Bussi 623
07:09, Bussi 624
07:11, Bussi 631
07:12, Bussi 574
07:13, Bussi 723
07:14, Bussi 735
07:29, Bussi 624
07:31, Bussi 623
07:31, Bussi 631
07:34, Bussi 587
07:35, Bussi 735
07:42, Bussi 574
07:49, Bussi 624
07:51, Bussi 631
07:54, Bussi 625
07:55, Bussi 735

11:

11
08:01, Bussi 623
08:09, Bussi 624
08:10, Bussi 631
08:11, Bussi 574
08:13, Bussi 723
08:15, Bussi 735
08:29, Bussi 624
08:30, Bussi 631
08:31, Bussi 623
08:34, Bussi 587
08:34, Bussi 735
08:41, Bussi 574
08:49, Bussi 624
08:52, Bussi 631
08:54, Bussi 735
08:54, Bussi 625

12:

12
09:01, Bussi 623
09:10, Bussi 624
09:11, Bussi 574
09:12, Bussi 631
09:13, Bussi 723
09:14, Bussi 735
09:31, Bussi 623
09:32, Bussi 624
09:32, Bussi 631
09:34, Bussi 587
09:34, Bussi 735
09:48, Bussi 574
09:52, Bussi 624
09:52, Bussi 631
09:54, Bussi 625
09:55, Bussi 735

13:

13
10:01, Bussi 623
10:11, Bussi 574
10:12, Bussi 624
10:12, Bussi 631
10:13, Bussi 723
10:15, Bussi 735
10:30, Bussi 631
10:32, Bussi 624
10:32, Bussi 623
10:34, Bussi 587
10:34, Bussi 735
10:38, Bussi 574
10:52, Bussi 624
10:52, Bussi 631
10:54, Bussi 735
10:54, Bussi 625
10:58, Bussi 574

14:

14
11:02, Bussi 623
11:12, Bussi 624
11:12, Bussi 631
11:13, Bussi 723
11:14, Bussi 735
11:18, Bussi 574
11:29, Bussi 587
11:32, Bussi 624
11:32, Bussi 631
11:34, Bussi 735
11:35, Bussi 623
11:38, Bussi 574
11:52, Bussi 624
11:52, Bussi 631
11:54, Bussi 735
11:54, Bussi 625
11:57, Bussi 574
11:59, Bussi 587

15:

15
12:05, Bussi 623
12:08, Bussi 735
12:12, Bussi 624
12:12, Bussi 631
12:16, Bussi 574
12:24, Bussi 625
12:25, Bussi 623
12:29, Bussi 587
12:31, Bussi 631
12:32, Bussi 624
12:33, Bussi 735
12:37, Bussi 574
12:45, Bussi 623
12:50, Bussi 631
12:52, Bussi 624
12:53, Bussi 735
12:55, Bussi 625
12:57, Bussi 574
12:59, Bussi 587

16:

16
01:05, Bussi 623
01:12, Bussi 624
01:12, Bussi 631
01:13, Bussi 735
01:18, Bussi 574
01:24, Bussi 623
01:25, Bussi 625
01:31, Bussi 631
01:32, Bussi 624
01:33, Bussi 735
01:36, Bussi 587
01:38, Bussi 574
01:45, Bussi 623
01:51, Bussi 631
01:52, Bussi 624
01:52, Bussi 735
01:55, Bussi 625
01:59, Bussi 574

17:

17
02:10, Bussi 587
02:11, Bussi 631
02:12, Bussi 624
02:12, Bussi 735
02:15, Bussi 623
02:19, Bussi 574
02:24, Bussi 625
02:31, Bussi 735
02:32, Bussi 624
02:32, Bussi 631
02:39, Bussi 574
02:45, Bussi 623
02:50, Bussi 587
02:51, Bussi 735
02:52, Bussi 624
02:52, Bussi 631
02:56, Bussi 625

18:

18
03:05, Bussi 574
03:11, Bussi 735
03:12, Bussi 624
03:12, Bussi 631
03:15, Bussi 623
03:31, Bussi 735
03:32, Bussi 624
03:32, Bussi 631
03:35, Bussi 574
03:45, Bussi 623
03:49, Bussi 587
03:51, Bussi 735
03:52, Bussi 624
03:55, Bussi 631
03:56, Bussi 625

19:

19
04:06, Bussi 574
04:11, Bussi 735
04:15, Bussi 623
04:20, Bussi 624
04:25, Bussi 631
04:36, Bussi 574
04:39, Bussi 735
04:40, Bussi 624
04:45, Bussi 623
04:49, Bussi 587
04:53, Bussi 631

20:

20
05:06, Bussi 574
05:09, Bussi 735
05:15, Bussi 624
05:15, Bussi 623
05:23, Bussi 631
05:36, Bussi 574
05:39, Bussi 735
05:40, Bussi 624
05:49, Bussi 587
05:53, Bussi 631

21:

21
06:06, Bussi 574
06:11, Bussi 735
06:15, Bussi 624
06:15, Bussi 623
06:23, Bussi 631
06:37, Bussi 574
06:38, Bussi 735
06:40, Bussi 624
06:48, Bussi 587
06:53, Bussi 631

22:

22
07:11, Bussi 735
07:13, Bussi 574
07:15, Bussi 624
07:15, Bussi 623
07:25, Bussi 631
07:37, Bussi 735
07:43, Bussi 624
07:43, Bussi 574
07:48, Bussi 587
07:55, Bussi 631

23:

23
08:09, Bussi 735
08:20, Bussi 624
08:30, Bussi 631
08:36, Bussi 735
08:47, Bussi 587
08:52, Bussi 624

00:

00
09:27, Bussi 631

01:

01
10:27, Bussi 699X

02:

02
11:27, Bussi 699X