Stop

Zone
C
Kiltakallio

E6016

Espoonväylä

LeavesRouteDestination
perjantai 14.8.2020

00:15134NKamppi

00:45134NKamppi

01:15134NKamppi

04:36134NKamppi

04:58134Matinkylä (M)

05:18136Matinkylä (M)

05:39134Matinkylä (M)

05:43531Tiistilä via Matinkylä (M)

05:48136Matinkylä (M)

05:53542Soukka via Espoonlahti

06:03531Tiistilä via Matinkylä (M)

06:05134Matinkylä (M)

06:15542Soukka via Espoonlahti

06:15136Matinkylä (M)

06:26134Matinkylä (M)

06:27531Tiistilä via Matinkylä (M)

06:32542Soukka via Espoonlahti

06:35136Matinkylä (M)

06:37531Tiistilä via Matinkylä (M)

06:41134Matinkylä (M)

06:45542Soukka via Espoonlahti

06:45136Matinkylä (M)

06:47531Tiistilä via Matinkylä (M)

06:50134Matinkylä (M)

06:54136Matinkylä (M)

06:56531Tiistilä via Matinkylä (M)

06:59134Matinkylä (M)

07:00542Soukka via Espoonlahti

07:04136Matinkylä (M)

07:06531Tiistilä via Matinkylä (M)

07:09542Soukka via Espoonlahti

07:09134Matinkylä (M)

07:15531Tiistilä via Matinkylä (M)

07:17136Matinkylä (M)

07:19542Soukka via Espoonlahti

07:19134Matinkylä (M)

07:23136Matinkylä (M)

07:24531Tiistilä via Matinkylä (M)

07:28542Soukka via Espoonlahti

07:29134Matinkylä (M)

07:33136Matinkylä (M)

07:33531Tiistilä via Matinkylä (M)

07:38542Soukka via Espoonlahti

07:38134Matinkylä (M)

07:42531Tiistilä via Matinkylä (M)

07:43136Matinkylä (M)

07:47542Soukka via Espoonlahti

07:48134Matinkylä (M)

07:52531Tiistilä via Matinkylä (M)

07:53136Matinkylä (M)

07:57542Soukka via Espoonlahti

07:58134Matinkylä (M)

08:02531Tiistilä via Matinkylä (M)

08:03136Matinkylä (M)

08:07542Soukka via Espoonlahti

08:08134Matinkylä (M)

08:13136Matinkylä (M)

08:13531Tiistilä via Matinkylä (M)

08:18134Matinkylä (M)

08:19542Soukka via Espoonlahti

08:23136Matinkylä (M)

08:25531Tiistilä via Matinkylä (M)

08:28134Matinkylä (M)

08:29542Soukka via Espoonlahti

08:33136Matinkylä (M)

08:35531Tiistilä via Matinkylä (M)

08:39542Soukka via Espoonlahti

08:39134Matinkylä (M)

08:44136Matinkylä (M)

08:45531Tiistilä via Matinkylä (M)

08:49542Soukka via Espoonlahti

08:50134Matinkylä (M)

08:54136Matinkylä (M)

08:56531Tiistilä via Matinkylä (M)

09:00134Matinkylä (M)

09:04542Soukka via Espoonlahti

09:04136Matinkylä (M)

09:12531Tiistilä via Matinkylä (M)

09:15134Matinkylä (M)

09:19542Soukka via Espoonlahti

09:26531Tiistilä via Matinkylä (M)

09:28136Matinkylä (M)

09:34542Soukka via Espoonlahti

09:41531Tiistilä via Matinkylä (M)

09:44134Matinkylä (M)

09:49542Soukka via Espoonlahti

09:56531Tiistilä via Matinkylä (M)

09:58136Matinkylä (M)

10:04542Soukka via Espoonlahti

10:11531Tiistilä via Matinkylä (M)

10:14134Matinkylä (M)

10:19542Soukka via Espoonlahti

10:26531Tiistilä via Matinkylä (M)

10:28136Matinkylä (M)

10:34542Soukka via Espoonlahti

10:41531Tiistilä via Matinkylä (M)

10:44134Matinkylä (M)

10:49542Soukka via Espoonlahti

10:56531Tiistilä via Matinkylä (M)

10:58136Matinkylä (M)