Stop

Zone
Ylismäenristi

E3246

Uuskartanontie

LeavesRouteDestination

6 min532Leppävaara

9 min543Leppävaara via Mankkaa

07:57533Järvenperä via Kauniainen

08:05532Leppävaara

08:10133Henttaa

08:12533Järvenperä via Kauniainen

08:20532Leppävaara

08:23543Leppävaara via Mankkaa

08:27533Järvenperä via Kauniainen

08:35532Leppävaara

08:40133Henttaa

08:41533Järvenperä via Kauniainen

08:50532Leppävaara

08:54543Leppävaara via Mankkaa

08:56533Järvenperä via Kauniainen

09:04532Leppävaara

09:10133Henttaa

09:11533Järvenperä via Kauniainen

09:19532Leppävaara

09:24543Leppävaara via Mankkaa

09:25533Järvenperä via Kauniainen

09:33532Leppävaara

09:39133Henttaa

09:40533Järvenperä via Kauniainen

09:48532Leppävaara

09:55533Järvenperä via Kauniainen

09:55543Leppävaara via Mankkaa

10:03532Leppävaara

10:08133Henttaa

10:10533Järvenperä via Kauniainen

10:18532Leppävaara

10:25533Järvenperä via Kauniainen

10:26543Leppävaara via Mankkaa

10:33532Leppävaara

10:38133Henttaa

10:40533Järvenperä via Kauniainen

10:48532Leppävaara

10:55533Järvenperä via Kauniainen

10:58543Leppävaara via Mankkaa

11:03532Leppävaara

11:08133Henttaa

11:10533Järvenperä via Kauniainen

11:18532Leppävaara

11:25533Järvenperä via Kauniainen

11:28543Leppävaara via Mankkaa

11:33532Leppävaara

11:38133Henttaa

11:40533Järvenperä via Kauniainen

11:48532Leppävaara

11:55533Järvenperä via Kauniainen

11:58543Leppävaara via Mankkaa

12:03532Leppävaara

12:08133Henttaa

12:10533Järvenperä via Kauniainen

12:18532Leppävaara

12:25533Järvenperä via Kauniainen

12:28543Leppävaara via Mankkaa

12:33532Leppävaara

12:38133Henttaa

12:40533Järvenperä via Kauniainen

12:48532Leppävaara

12:55533Järvenperä via Kauniainen

12:56543Leppävaara via Mankkaa

13:03532Leppävaara

13:08133Henttaa

13:10533Järvenperä via Kauniainen

13:19532Leppävaara

13:25533Järvenperä via Kauniainen

13:25543Leppävaara via Mankkaa

13:34532Leppävaara

13:38133Henttaa

13:40533Järvenperä via Kauniainen

13:49532Leppävaara

13:54543Leppävaara via Mankkaa

13:55533Järvenperä via Kauniainen

14:04532Leppävaara

14:08133Henttaa

14:11533Järvenperä via Kauniainen

14:19532Leppävaara

14:23543Leppävaara via Mankkaa

14:26533Järvenperä via Kauniainen

14:34532Leppävaara

14:39133Henttaa

14:41533Järvenperä via Kauniainen

14:43543Leppävaara via Mankkaa

14:49532Leppävaara

14:56533Järvenperä via Kauniainen

15:04532Leppävaara

15:09133Henttaa

15:11533Järvenperä via Kauniainen

15:13543Leppävaara via Mankkaa

15:20532Leppävaara

15:27533Järvenperä via Kauniainen

15:35532Leppävaara

15:39133Henttaa

15:42533Järvenperä via Kauniainen

15:43543Leppävaara via Mankkaa

15:50532Leppävaara

15:57533Järvenperä via Kauniainen

16:05532Leppävaara