Stop

Zone
Leppäsilta

E1836

Turuntie

LeavesRouteDestination

3 min236BLeppävaara as.

3 min227Leppävaara as.

5 min224Leppävaara as.

6 min235Elielinaukio via Leppävaara as.

8 min532Leppävaara

9 min225Leppävaara as.

06:53236Leppävaara

06:55215Leppävaara as.

06:56214Leppävaara as.

06:57235Elielinaukio via Leppävaara as.

07:04236BLeppävaara as.

07:06235Elielinaukio via Leppävaara as.

07:06532Leppävaara

07:10215Leppävaara as.

07:12214Leppävaara as.

07:12224Leppävaara as.

07:13227Leppävaara as.

07:16235Elielinaukio via Leppävaara as.

07:19239Leppävaara

07:22532Leppävaara

07:24236Leppävaara

07:25215Leppävaara as.

07:25214Leppävaara as.

07:26235Elielinaukio via Leppävaara as.

07:27238Leppävaara

07:33227Leppävaara as.

07:34224Leppävaara as.

07:35236BLeppävaara as.

07:36235Elielinaukio via Leppävaara as.

07:39215Leppävaara as.

07:40532Leppävaara

07:44214Leppävaara as.

07:44239Leppävaara

07:46235Elielinaukio via Leppävaara as.

07:53227Leppävaara as.

07:54224Leppävaara as.

07:54215Leppävaara as.

07:54236Leppävaara

07:56235Elielinaukio via Leppävaara as.

07:56532Leppävaara

08:04236BLeppävaara as.

08:04214Leppävaara as.

08:06235Elielinaukio via Leppävaara as.

08:06225Leppävaara as.

08:09215Leppävaara as.

08:13227Leppävaara as.

08:13532Leppävaara

08:14239Leppävaara

08:16235Elielinaukio via Leppävaara as.

08:18224Leppävaara as.

08:22238Leppävaara

08:22229Leppävaara

08:23236Leppävaara

08:24215Leppävaara as.

08:24214Leppävaara as.

08:26235Elielinaukio via Leppävaara as.

08:28532Leppävaara

08:33227Leppävaara as.

08:34236BLeppävaara as.

08:36235Elielinaukio via Leppävaara as.

08:38224Leppävaara as.

08:40215Leppävaara as.

08:43532Leppävaara

08:44239Leppävaara

08:46235Elielinaukio via Leppävaara as.

08:46214Leppävaara as.

08:51236Leppävaara

08:53227Leppävaara as.

08:55215Leppävaara as.

08:56235Elielinaukio via Leppävaara as.

08:56225Leppävaara as.

08:56532Leppävaara

09:01224Leppävaara as.

09:04236BLeppävaara as.

09:06235Elielinaukio via Leppävaara as.

09:10215Leppävaara as.

09:10532Leppävaara

09:12214Leppävaara as.

09:13227Leppävaara as.

09:15239Leppävaara

09:16235Elielinaukio via Leppävaara as.

09:18238Leppävaara

09:21224Leppävaara as.

09:23532Leppävaara

09:24236Leppävaara

09:25215Leppävaara as.

09:26235Elielinaukio via Leppävaara as.

09:33227Leppävaara as.

09:35235Elielinaukio via Leppävaara as.

09:35214Leppävaara as.

09:38532Leppävaara

09:40215Leppävaara as.

09:41239Leppävaara

09:44235Elielinaukio via Leppävaara as.

09:46224Leppävaara as.

09:50214Leppävaara as.

09:52229Leppävaara

09:52532Leppävaara

09:54235Elielinaukio via Leppävaara as.

09:54227Leppävaara as.