Stop

Zone
Karanristi

E1808

Turuntie

LeavesRouteDestination

6 min238Leppävaara

14:10532Leppävaara

14:11235Elielinaukio via Leppävaara as.

14:13217Elielinaukio via Leppävaara as.

14:21532Leppävaara

14:28235Elielinaukio via Leppävaara as.

14:30236Leppävaara

14:35532Leppävaara

14:38217Elielinaukio via Leppävaara as.

14:43238Leppävaara

14:48239Leppävaara

14:50532Leppävaara

14:51235Elielinaukio via Leppävaara as.

15:02217Elielinaukio via Leppävaara as.

15:05532Leppävaara

15:14235Elielinaukio via Leppävaara as.

15:14238KTLeppävaara

15:18236VLeppävaara

15:20532Leppävaara

15:25217Elielinaukio via Leppävaara as.

15:36532Leppävaara

15:37235Elielinaukio via Leppävaara as.

15:38239Leppävaara

15:48217Elielinaukio via Leppävaara as.

15:51238Leppävaara

15:51532Leppävaara

15:59235Elielinaukio via Leppävaara as.

16:00236VLeppävaara

16:06532Leppävaara

16:11217Elielinaukio via Leppävaara as.

16:14238KBLeppävaara

16:15239Leppävaara

16:21532Leppävaara

16:22235Elielinaukio via Leppävaara as.

16:34217Elielinaukio via Leppävaara as.

16:35236VLeppävaara

16:36532Leppävaara

16:45235Elielinaukio via Leppävaara as.

16:50239Leppävaara

16:51532Leppävaara

16:53238Leppävaara

16:56217Elielinaukio via Leppävaara as.

17:05236VLeppävaara

17:06532Leppävaara

17:07235Elielinaukio via Leppävaara as.

17:15238KTLeppävaara

17:19217Elielinaukio via Leppävaara as.

17:21532Leppävaara

17:22239Leppävaara

17:30235Elielinaukio via Leppävaara as.

17:36532Leppävaara

17:44236VLeppävaara

17:51238Leppävaara

17:51532Leppävaara

17:53235Elielinaukio via Leppävaara as.

18:03532Leppävaara

18:05239Leppävaara

18:15235Elielinaukio via Leppävaara as.

18:18532Leppävaara

18:22238KTLeppävaara

18:32236Leppävaara

18:33532Leppävaara

18:36235Elielinaukio via Leppävaara as.

18:48532Leppävaara

18:49238Leppävaara

18:56239Leppävaara

19:01235Elielinaukio via Leppävaara as.

19:03532Leppävaara

19:17532Leppävaara

19:24238KTLeppävaara

19:26236Leppävaara

19:31235Elielinaukio via Leppävaara as.

19:32532Leppävaara

19:47532Leppävaara

19:56239Leppävaara

20:00235Elielinaukio via Leppävaara as.

20:02532Leppävaara

20:17238Leppävaara

20:17532Leppävaara

20:25236Leppävaara

20:30235Elielinaukio via Leppävaara as.

20:32532Leppävaara

20:47532Leppävaara

20:55239Leppävaara

20:59238Leppävaara

21:00235Elielinaukio via Leppävaara as.

21:05532Leppävaara

21:21236Leppävaara

21:30235Elielinaukio via Leppävaara as.

21:35532Leppävaara

21:44238Leppävaara

21:54239Leppävaara

21:56235Elielinaukio via Leppävaara as.

22:05532Leppävaara

22:20236Leppävaara

22:23238TLeppävaara

22:24235Elielinaukio via Leppävaara as.

22:35532Leppävaara

22:54235Elielinaukio via Leppävaara as.

22:57239Leppävaara