Pysäkki

Puustellinmäki

E1052

Turuntie

LähteeLinjaMääränpää

4 min218Jupperi via Leppävaara as.

10:30550Westendinas. via Leppävaara as.

10:30550Westendinas. via Leppävaara as.

10:32235Kuurinniitty via Leppävaara as.

10:38218Jupperi via Leppävaara as.

10:43550Westendinas. via Leppävaara as.

10:48235Kuurinniitty via Leppävaara as.

10:53550Westendinas. via Leppävaara as.

10:57218Jupperi via Leppävaara as.

11:00550Westendinas. via Leppävaara as.

11:08235Kuurinniitty via Leppävaara as.

11:10550Westendinas. via Leppävaara as.

11:18218Jupperi via Leppävaara as.

11:20550Westendinas. via Leppävaara as.

11:29235Kuurinniitty via Leppävaara as.

11:30550Westendinas. via Leppävaara as.

11:39218Jupperi via Leppävaara as.

11:40550Westendinas. via Leppävaara as.

11:49235Kuurinniitty via Leppävaara as.

11:50550Westendinas. via Leppävaara as.

11:59218Jupperi via Leppävaara as.

12:00550Westendinas. via Leppävaara as.

12:10550Westendinas. via Leppävaara as.

12:10235Kuurinniitty via Leppävaara as.

12:19218Jupperi via Leppävaara as.

12:20550Westendinas. via Leppävaara as.

12:30550Westendinas. via Leppävaara as.

12:30235Kuurinniitty via Leppävaara as.

12:39218Jupperi via Leppävaara as.

12:40550Westendinas. via Leppävaara as.

12:50550Westendinas. via Leppävaara as.

12:50235Kuurinniitty via Leppävaara as.

12:54201BLeppävaara

12:59218Jupperi via Leppävaara as.

13:00550Westendinas. via Leppävaara as.

13:10550Westendinas. via Leppävaara as.

13:10235Kuurinniitty via Leppävaara as.

13:19218Jupperi via Leppävaara as.

13:20550Westendinas. via Leppävaara as.

13:30550Westendinas. via Leppävaara as.

13:30235Kuurinniitty via Leppävaara as.

13:31201BLeppävaara

13:39218Jupperi via Leppävaara as.

13:40550Westendinas. via Leppävaara as.

13:48550Westendinas. via Leppävaara as.

13:50235Kuurinniitty via Leppävaara as.

13:57550Westendinas. via Leppävaara as.

14:00218Jupperi via Leppävaara as.

14:03201BLeppävaara

14:04550Westendinas. via Leppävaara as.

14:10235Kuurinniitty via Leppävaara as.

14:12550Westendinas. via Leppävaara as.

14:20550Westendinas. via Leppävaara as.

14:20218Jupperi via Leppävaara as.

14:28550Westendinas. via Leppävaara as.

14:30235Kuurinniitty via Leppävaara as.

14:37550Westendinas. via Leppävaara as.

14:39201BLeppävaara

14:41218Jupperi via Leppävaara as.

14:45550Westendinas. via Leppävaara as.

14:50235Kuurinniitty via Leppävaara as.

14:51550Westendinas. via Leppävaara as.

14:56550Westendinas. via Leppävaara as.

15:01218Jupperi via Leppävaara as.

15:02550Westendinas. via Leppävaara as.

15:07550Westendinas. via Leppävaara as.

15:11235Kuurinniitty via Leppävaara as.

15:12201BLeppävaara

15:12550Westendinas. via Leppävaara as.

15:17550Westendinas. via Leppävaara as.

15:22550Westendinas. via Leppävaara as.

15:22218Jupperi via Leppävaara as.

15:27550Westendinas. via Leppävaara as.

15:32550Westendinas. via Leppävaara as.

15:33235Kuurinniitty via Leppävaara as.

15:38550Westendinas. via Leppävaara as.

15:43201BLeppävaara

15:43550Westendinas. via Leppävaara as.

15:45218Jupperi via Leppävaara as.

15:48550Westendinas. via Leppävaara as.

15:53550Westendinas. via Leppävaara as.

15:53235Kuurinniitty via Leppävaara as.

15:59550Westendinas. via Leppävaara as.

16:04550Westendinas. via Leppävaara as.

16:05218Jupperi via Leppävaara as.

16:09550Westendinas. via Leppävaara as.

16:14550Westendinas. via Leppävaara as.

16:14235Kuurinniitty via Leppävaara as.

16:15201BLeppävaara

16:19550Westendinas. via Leppävaara as.

16:24550Westendinas. via Leppävaara as.

16:25218Jupperi via Leppävaara as.

16:29550Westendinas. via Leppävaara as.

16:34550Westendinas. via Leppävaara as.

16:34235Kuurinniitty via Leppävaara as.

16:39550Westendinas. via Leppävaara as.

16:43218Jupperi via Leppävaara as.

16:44550Westendinas. via Leppävaara as.

16:49201BLeppävaara

16:49550Westendinas. via Leppävaara as.